Obchodní podmínky

Obchodní podmínky.

Provozovatel inzertního serveru WWW.SEXIGO.EU :

Lubra Media s.r.o ičo:04081293

Ostrava - Radvanice, Ludvíkova 25/26  psč 716 00

 (dále jen provozovatel)

 

  1. SEXIGO.EUje server pro soukromou a komerční inzerci.
  2. Pravdivost informací. Uživatel se souhlasem s těmito provozními podmínkami zavazuje, že využívá služeb serveru SEXIGO.EUs dobrou vůlí za účelem nabídky/poptávky služby či movité/nemovité věci, bez úmyslu poškodit třetí osobu nebo provozovatele.
  3. Komerční a soukromá inzerce.Za komerční inzerci považuje provozovatel firemní (podnikatelský) inzerát a nebo inzerát směřující k opakovanému výdělku. Komerční i soukromá inzerce muže být podávaná výhradně jen po registraci a následném přihlášení do systému.
  4. Zveřejnění inzerátu.Přijetím těchto podmínek uživatel vyslovuje souhlas se zveřejněním svého on-line inzerátu na serveru SEXIGO.EU. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejnit inzerát do 24.hodin od zadání. Provozovatel si vyhrazuje mazát inzeráty, které narušuju dobré mravy. inzeráty které jsou opakovaně podávané ve stejném znění. Inzeráty které nebyly aktualizovány déle než 2 měsíce.
  5. Ochrana dat a autorských práv.Osobní data uživatelů získaná provozovatelem si provozovatel zavazuje neprodávat, nepronajímat ani poskytovat třetím osobám. Osobní data uživatelů mohou byt využity jen pro interní potřebu Lubra Media s.r.o, a to zejména za účelem zkvalitnění služeb pro uživatele serveru SEXIGO.EU. Lubra Media je výlučným všech práv k celé databázi inzerátů na serveru WWW.SEXIGO.EU.
  6. Právo na změnu nebo zrušení služby.Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu či zrušení služeb na inzertním serveru SEXIGO.EU. I bez předchozího upozornění uživatele.
  7. Uživatelénejsou oprávnění poskytovat služby serveru SEXIGO.EUtřetím osobám.
  8. Funkčnost služeb.Provozovatel nemůže poskytnout a neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a dokonalého zabezpečení inzertního serveru SEXIGO.EUs ohledem na provozovatele, který je sám závislý na kvalitě služeb, poskytovaných mu jeho dodavateli. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za možnou ztrátu dat uživatelů.
  9. Registraci svého účtu vyslovuje uživatel souhlas se zasíláním e-mailových zpráv, odesílaných provozovatelem na e-mailovou adresu uživatele. E-mailove zprávy můžou mít informační nebo obchodní charakter. Pro zrušení těchto e-mailových zpráv stačí zaslat e-mail s textem (zrušit e-mailové zasílání) na lubramedia@gmail.com